Návštěva ministryně financí ČR a předsedkyně AV ČR v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně

Dne 1. 9. 2021 navštívila místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová s předsedkyní Akademie věd ČR, prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc. a místopředsedkyní AV ČR a členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR.

Předmětem návštěvy byl zájem o materiálový výzkum a jeho význam v Inovační strategii České republiky. Po úvodním představení zaměření výzkumu v ÚFM ředitelem ústavu prof. Ludvíkem Kunzem, prof. Tomáš Kruml poukázal na příkladu na důležitou roli materiálového výzkumu v oblasti energetické udržitelnosti. Představil výsledky dosažené v oblasti využití nových materiálů pro vyvíjené fúzní reaktory, které jsou považovány za ekologický a téměř nevyčerpatelný zdroj elektrické energie. Doc. Luboš Náhlík představil úspěšnou spolupráci ústavu s podniky v rámci aplikovaného výzkumu, oceněnou mj. cenami Technologické agentury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury pro podnikání a inovace. Následně ředitel ústavu v neformální diskusi rozvinul problematiku financování výzkumu a vývoje v ČR a možnosti zvýšení efektivnosti výdajů v této prioritní oblasti státního rozpočtu.

Kategorie Aktuality CZ.