Naše superparamagnetické nanočástice na titulní straně

Titulní strana časopisu Chemistry of Materials (IF=10.5) publikovaného Americkou chemickou společností (ACS) představuje výsledek výzkumu dr. Terezy Sojkové realizovaného ve skupině doc. Romana Grögera ve spolupráci s IIT, Universita di Genova (Itálie), Case Western Reserve University (USA) a CEITEC VUT.

Článek se zabývá syntézou nanokrychliček FeO/Fe3O4 o velikosti 16-23 nm pro jejich využití v léčbě rakovinných nádorů pomocí metody magnetické hypertermie (viz. také článek na info-lifestyle). Byl zkoumán vliv velikosti nanočástic a typu postsyntetického žíhání na zlepšení jejich magnetických vlastností. Bylo prokázáno, že všechny vzorky podrobené žíhání vykazují specifické rychlosti absorpce (SAR), které jsou zanedbatelně ovlivněny viskózním prostředím, což dokazuje jejich dobrou účinnost nezávislou na viskózním prostředí. U 20 nm NC byl naměřen trojnásobně vyšší signál při zobrazování magnetickými částicemi ve srovnání s komerčním stopovačem VivoTrax a zároveň dobrý kontrast při zobrazování magnetickou rezonancí.

Článek ke stažení (open access)

Kategorie Aktuality CZ.