M. Heczko získal stipendium v oboru elektronové mikroskopie

Mgr. Milan Heczko z Ústavu fyziky materiálů AV ČR se stal letošním vítězem soutěže o dvouleté stipendium na podporu výzkumu mladých vědeckých pracovníků, které uděluje Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností.

Stipendium podpoří jeho projekt zaměřený na vývoj nových materiálů založených na Fe-Ni-Cr matrici a určených pro vysokoteplotní aplikace. Mgr. Heczko se zaměří na studium nukleace, morfologie a růstu nanočástic typu MX, které představují nejvýznamnější zpevňující precipitační fázi ve zmíněných  pokročilých vysokoteplotních slitinách. Multioborová spolupráce je založená na mechanickém testování materiálu, následném pozorování elektronovými mikroskopy a ověřování pomocí simulací obrazu a konstitutivního modelování. Systematická studie přispěje k vysvětlení vlivu nanočástic MX na výsledné mechanické vlastnosti pokročilých vysokoteplotních slitin.

V projektu bude využito experimentálních zařízení firmy Thermo Fisher Scientific, které jsou instalovány v rámci infrastruktury CEITEC VUT, zejména transmisního elektronového mikroskopu Titan/Themis s korektorem sférické vady objektivu.

www.mikrospol.cz/stipendia

(a) HAADF-STEM snímek získaný podél [011] krystalografické zóny ukazuje dvě nanočástice NbC (zvýrazněno pomocí černých šipek) zachycující hranovou dislokaci typu ½<011>. Patrný je výrazný ohyb dislokační čáry mezi částicemi. (Ref.: Mat. Sci. Eng. A 719 (2018) 49-60.)

(a) Experimentálně získaný HAADF-STEM snímek precipitátu typu MX (NbC) překrývající se s austenitickou matricí je porovnán se (b) simulovaným snímkem podél [011] zóny vycházející z modelu atomové struktury (c). Nanočástice se překrývá s austenitickou matricí a vytváří kontrast typu Moiré v módu STEM. (Ref.: Mat. Sci. Eng. A 719 (2018) 49-60.)

 

Kategorie Aktuality CZ.