Jakub Holzer získal prestižní ocenění Brno Ph.D. Talent

Ing. Jakub Holzer, student PhD school v programu CEITEC Pokročilé materiály a nanovědy, získal prestižní ocenění Brno Ph.D. Talent jako jeden z pouze 25 oceněných. Součástí této ceny je příspěvek ve výši 300 000 Kč na podporu jeho výzkumu.

Jakub je členem skupiny CEITEC IPM Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností, kde je jeho školitelem doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. Jeho výzkum se zaměřuje na objasnění interakce mezi plasticitou a magnetismem v magneticky uspořádaných monokrystalech alfa-Fe a Cr. Změny magnetického uspořádání v těchto materiálech vlivem plastické deformace budou objasněny vůbec poprvé. Jeho experimentální práce bude kombinována s výpočetními studiemi využívajícími jak kvantově-mechanických metod, tak interakčních potenciálů typu Bond Order s magnetickými stupni volnosti. Kombinace experimentální práce s teorií a výpočtovým modelováním umožní kvantifikovat změny v magnetickém uspořádání pro specifická pole napětí přítomná v okolí dislokací.

Kategorie Aktuality CZ.