Den otevřených dveří výzkumné infrastruktury ÚFM

V Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. byl dne 23. 5. 2019 uspořádán „Den otevřených dveří nejen pro průmyslové partnery“. Této zdařilé akce, podporované i Strategií AV21, se zúčastnili zástupci průmyslových podniků a výzkumných organizací z celé České republiky.

Po zahájení akce ředitelem ústavu prof. Ludvíkem Kunzem, následovala prezentace úspěšné spolupráce s firmou NenoVision s.r.o. a s Ústavem aplikované mechaniky, s.r.o.
Doc. Luboš Náhlík, ředitel CEITEC ÚFM/IPMinfra, navázal prezentací odborných činností ústavu včetně představení probíhajících výzkumných spoluprací s průmyslovými partnery. Hovořil o možnostech spolupráce v oblasti aplikací pokročilých materiálů s využitím výzkumného zázemí ústavu. Na příkladech demonstroval aplikační potenciál ústavu a vybudované výzkumné infrastruktury. Velký prostor na setkání byl věnován komentované prohlídce jednotlivých laboratoří a představení nákladných přístrojů a zařízení návštěvníkům. Během prohlídky měli návštěvníci možnost diskutovat s odborníky ústavu technické parametry zařízení či způsob řešení konkrétních problémů z jejich pracovišť. Den otevřených dveří byl ukončen individuálními rozhovory o možnostech budoucí spolupráce mezi výzkumnými pracovníky ústavu a zástupci zúčastněných firem při řešení průmyslových problémů či při společné výzkumné činnosti.

Pozvánka na akci: http://www.ipminfra.cz/pozvanka/ .

Kategorie Aktuality CZ, Dny otevřených dveří.