Czech-Austrian Colloquium CHARM 2019

Česko-rakouské kolokvium o prvoprincipiálním modelování pokročilých materiálů 2019

Mgr. Martin Friák, Ph.D., uspořádal 14. května 2019 v prostorách ÚFM mezinárodní kolokvium o kvantově-mechanickém modelování pokročilých materiálů 2019 (ve zkratce CHARM 2019). Celkem 25 vědců a studentů z České republiky (Brna, Prahy a Ostravy) a Rakouska (Leobenu a Vídně) se věnovalo synergickému propojení pokročilých teoretických a experimentálních metod při výzkumu materiálů. Jedním z hlavních diskutovaných témat bylo studium vnitřních rozhraní v materiálech, která mohou mít na materiály jak kladný, tak záporný vliv. Rozhraním mohou být často se vyskytující rozsáhlé defekty krystalické mříže, jako jsou např. hranice zrn, které mají zásadní vliv na mechanické chování. Materiálům mohou rozhraní pomoci k jejich tvárnosti nebo naopak jejich katastrofickému selhání. Na druhou stranu je ale moderním trendem v materiálovém výzkumu aktivní využití jedinečných vlastností vnitřních rozhraní, např. v nanokompozitech. Účastníci kolokvia hledali cesty, jak díky nim získat materiály se zcela novými vlastnostmi.

Kategorie Aktuality CZ.