Cena děkana udělena autorce bakalářské práce Anně Benešové

Studentka Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Anna Benešová pod vedením doc. Ing. Stanislava Seitla, Ph.D., vedoucího skupiny FRACTIGUE na ÚFM AVČR, obdržela cenu děkana za vzorné vypracování a obhajobu své závěrečné práce na téma Pokročilé vyhodnocení únavové odolnosti u vybraných stavebních materiálů.

Studentka byla jednou ze tří absolventů bakalářského studijního programu na oboru Konstrukcí a dopravních staveb, Ústavu stavební mechaniky, kterým bylo toto uznání uděleno.
Ve své práci se zabývala analýzou únavových dat cyklicky zatěžovaných stavebních (ocelových a betonových) materiálů, které prokládala vybranými únavovými modely a následně vyhodnocovala jejich vhodnost v závislosti na druhu aplikovaného stavebního materiálu a frekvenci zatěžování.
Poznamenejme, že námět bakalářské práce čerpá z dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, Fakultou stavební VUT v Brně a Univerzitou v Oviedo.

Únavová data - Beton
Únavová data vybraných materiálů proložená křivkami únavových modelů Basquina, Kohouta a Věcheta a Castilla–Canteliho – Beton w/c = 0,22.

Únavová data - Ocel S355
Únavová data vybraných materiálů proložená křivkami únavových modelů Basquina, Kohouta a Věcheta a Castilla–Canteliho – Ocel S355 J0 zatěžovaná nízkofrekvenčně.

Kategorie Aktuality CZ.