Anna Benešová získala Cenu děkana za svoji diplomovou práci

Studentka Anna Benešová Fakulty stavební VUT v Brně obdržela uznání děkana za vzorné vypracování a obhajobu své závěrečné práce na téma: Únavové chování vysokopevnostních ocelí (S460, S690 a S960) po korozi. Gratulujeme!

Obhajovaná studie byla vypracována na ÚFM pod vedením doc. Stanislava Seitla, vedoucího skupiny FRACTIGUE na ÚFM. Kromě toho studentka obdržela i uznání děkana za vynikající výsledky během studia. Ve své diplomové práci se zabývala změnami vlastností a chování tří druhů vysokopevnostních ocelí při vystavení různým stupňům koroze. Oceli byly namáhány cyklickým zatěžováním a pro naměřená únavová data pak byly vypočítány únavové modely a následně analyzovány fotografie lomových ploch.

Obrázky v galerii níže znázorňují únavová data vysokopevnostních ocelí jak referenčních vzorků, tak vzorků, které byly vystaveny čtyřem druhům koroze. Jednotlivé druhy koroze se lišily buď délkou doby vystavení, nebo typem korozního prostředí. Kromě únavových dat grafy na obrázcích obsahují i únavové modely, které byly použity pro analýzu. Jednalo se o model Basquinův a model Castilla Canteliho s Weibullovým řešením. Grafy ukazují únavová data a modely získané na ocelích S460 S690 a S960.

Kategorie Aktuality CZ.