Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Svoboda Milan

RNDr. Milan Svoboda, CSc.

Místnost409, Philips SEM, 401
Telefon+420 532 290 474, +420 532 290 476, +420 532 290 475
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDC-2223-2012
Pozicevědecký pracovník - Skupina struktury fází a termodynamiky


2020

Sopoušek J., Pinkas J., Buršík J., Svoboda M., Krásenský P.: Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion. Colloid Journal 82 (2020) 727-734

Brož P., Zelenka F., Vřešťál J., Zemanová A., Kroupa A., Buršík J., Svoboda M., Šimoníková L., Pokorný T.: Experimental study and thermodynamic re-assessment of the Co-Sb system. CALPHAD 68 (2020) 101694

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Kvapilová M., Dvořák J., Král P.: Creep behaviour of unreinforced and reinforced QE22 magnesium alloy: A comparison. Kovové materiály 58 (2020) 71-82

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: The Creep Resistance of Short-Fibre Reinforced Metal Matrix Composites. Structural. Integr. 16 (2020) 93-992019

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: Creep behaviour of IN 740 alloy after HAZ thermal cycle simulations. Int. J. Pres. Ves. Pip. 178 (2019) 104000

Zábranský L., Souček P., Vašina P., Dugáček J., Sťahel P., Buršík J., Svoboda M., Mikšová R., Peřina V., Balázsi K., Cigány Z., Buršíková V.: Microstructural changes of amorphous Mo-B-C coatings upon thermal annealing. Surf. Coat. Technol. 379 (2019) 1250522018

Souček P., Zábranský L., Buršíková V., Buršík J., Debnárová S., Svoboda M., Peřina V., Vašina P.: Fracture Resistance Enhancement in Hard Mo-B-C Coatings Tailored by Composition and Microstructure. J. Nanomater. 2018 (2018) 5184587

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M.: Creep behaviour and microstructure evolution of advanced creep-resistant 9%Cr martensitic steels under cyclic thermal loading. Kovové materiály 56 (2018) 1-13

Sklenička V., Kvapilová M., Král P., Dvořák J., Svoboda M., Podhorná B., Zýka J., Hrbáček K., Joch A.: Degradation processes in high-temperature creep of cast cobalt-based superalloys. Mater. Character. 144 (2018) 479-4892017

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M., Král P., Dvořák J.: Creep properties of simulated heat-affected zone of HR3C austenitic steel. Mater. Character. 128 (2017) 238-247

Zábranský L., Buršíková V., Souček P., Vašina P., Dugáček J., Sťahel P., Buršík J., Svoboda M., Peřina V.: Thermal stability of hard nanocomposite Mo-B-C coatings. Vacuum 138 (2017) 199-2042015

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M.: Factors influencing creep resistance in discontinuously reinforced magnesium metal matrix composites. Kovové materiály 53 (2015) 221-229

Kuchařová K., Sklenička V., Kvapilová M., Svoboda M.: Creep and microstructural processes in a low-alloy 2.25%Cr1.6%W steel (ASTM Grade 23). Mater. Character. 109 (2015) 1-8

Buršík J., Buršíková V., Svoboda M.: Local Mechanical Properties of Cu-Co Alloys with Coherent Co Precipitates. Key Eng. Mater. 662 (2015) 15-182014

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Svoboda M.: Microstructure evolution and creep behavior in ECAP processed metallic materials. Mater. Sci. Forum 783-786 (2014) 2689-2694

Kvapilová M., Dvořák J., Král P., Svoboda M., Sklenička V.: Application of the Monkman-Grant Relationship for Ultrafine-Grained Metallic Materials. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 137-140

Buršík J., Král P., Svoboda M., Dvořák J., Sklenička V.: Nanoindentation and microstructural study of Cu-Co alloys after severe plastic deformation. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 720-723

Konečná R., Nicoletto G., Kunz L., Svoboda M., Bača A.: Fatigue strength degradation of AlSi12CuNiMg alloy due to high temperature exposure: a structural investigation. Procedia Eng. 74 (2014) 43-46

Buršík J., Buršíková V., Svoboda M., Král P., Dvořák J., Sklenička V.: Microstructure and local mechanical properties of Cu-Co alloys after severe plastic deformation. Key Eng. Mater. 586 (2014) 100-1032013

Dvořák J., Sklenička V., Betekhtin V., Kadomtsev A., Král P., Kvapilová M., Svoboda M.: The effect of high hydrostatic pressure on creep behaviour of pure Al and a Cu-0.2 wt% Zr alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 584 (2013) 103-113

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M., Král P., Vidrich G.: Creep in an electrodeposited nickel. J. Mater. Sci. 48 (2013) 4780-47882012

Meduňa M., Růžička J., Caha O., Buršík J., Svoboda M.: Precipitation in silicon wafers after high temperature preanneal studied by X-ray diffraction methods. Physica B 407 (2012) 3002-30052011

Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Svoboda M., Beneš V., Ponížil P., Šedivý O., Sklenička V.: Quantitative Characterization of Microstructure in Copper Processed by ECAP. Mater. Sci. Forum 667-669 (2011) 235-240

Falat L., Výrostková A., Svoboda M., Milkovič O.: The influence of PWHT regime on microstructure and creep rupture behaviour of dissimilar T92/TP316H ferritic/austenitic welded joints. Kovové materiály 49 (2011) 417-426

Kvapilová M., Kuchařová K., Sklenička V., Svoboda M., Hrbáček K.: Creep behaviour and microstructure changes of model cast Ni-Cr-W-C alloys. Procedia Eng. 10 (2011) 839-844

Caha O., Bernatová S., Meduňa M., Svoboda M., Buršík J.: Study of oxide precipitates in silicon using X-ray diffraction techniques. Phys. Stat. Sol. A 208 (2011) 2587-2590

Priputen P., Černičková I., Kusý M., Llleková E., Švec P., Buršík J., Svoboda M., Dolinšek J., Janovec J.: A study of phase transformations in complex metallic alloys Al 73Mn23Pd4and Al73Mn 21Pd6. Key Eng. Mater. 465 (2011) 302-305


ČísloNázev
P108/11/2260 Vztah mezi mikrostrukturou a creepovým chováním precipitačně zpevněných slitin připravených metodou ECAP
106/07/1259 Kvazikrystalické fáze v systému Al-Pd-TM