Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Sobola Dinara

Mgr. Dinara Sobola, Ph.D.

Místnost206
Telefon+420 532 290 413
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-1175-2019
Pozicevědecký pracovník - Skupina perspektivních vysokoteplotních materiálů


2021

Sedlak P., Sobola D., Gajdos A., Dallaev R., Nebojsa A., Kubersky P.: Surface Analyses of PVDF/NMP/[EMIM][TFSI] Solid Polymer Electrolyte. Polymers 13 (2021) 2678

Sobola D., Kaspar P., Částková K., Dallaev R., Papež N., Sedlák P., Trčka T., Orudzhev F., Kaštyl J., Weiser A., Knápek A., Holcman V.: PVDF Fibers Modification by Nitrate Salts Doping. Polymers 13 (2021) 2439

Shabanov N., Rabadanov K., Gafurov M., Isaev A., Sobola D., Suleimanov S., Amirov A., Asvarov A.: Lignin-Based Gel Polymer Electrolyte for Cationic Conductivity. Polymers 13 (2021) 2306

Orudzhev F., Ramazanov S., Sobola D., Kaspar P., Trčka T., Částková K., Kastyl J., Zvereva I., Wang C., Selimov D., Gulakhmedov R., Abdurakhmanov M., Shuaibov A., Kadiev M.: Ultrasound and water flow driven piezophototronic effect in self-polarized flexible ?-Fe2O3 containing PVDF nanofibers film for enhanced catalytic oxidation. Nano Energy 90 (2021) 106586