Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Šiška Filip

Dr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.

Místnost126
Telefon+420 532 290 365
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-7984-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina křehkého lomu


2023

Chlup Z., Drdlík D., Hadraba H., Ševeček O., Šiška F., Erhart J., Maca K.: Temperature effect on elastic and fracture behaviour of lead-free piezoceramic BaTiO3. J. Eur. Ceram. Soc. 43 (2023) 1509-1522

Šiška F., Drozdenko D., Máthis K., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Three-dimensional crystal plasticity and HR-EBSD analysis of the local stress-strain fields induced during twin propagation and thickening in magnesium alloys. Journal of Magnesium and Alloys 11 (2023) 657-6702022

Šiška F., Hadraba H., Stratil L., Fintová S., Kuběna I.: Effects of grains´ morphology on strengthening mechanisms in ODM401 14Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 852 (2022) 1436632021

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Numerical analysis of twin-precipitate interactions in magnesium alloys. Acta Mater. 202 (2021) 80-87

Čížek J., Kovařík O., Čupera J., Kondas J., Bajer T., Šiška F., Janovská M., Seiner H.: Measurement of mechanical and fatigue properties using unified, simple-geometry specimens: Cold spray additively manufactured pure metals. Surf. Coat. Technol. 412 (2021) 126929

Fintová S., Kuběna I., Jarý M., Luptáková N., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Creep properties of heat-treated Fe-Al-O ODS alloy. Kovové materiály 59 (2021) 39-50

Ostapovec A., K. K., Máthis K., Šiška F.: Interaction of Migrating Twin Boundaries with Obstacles in Magnesium. Metals 11 (2021) 154

Máthis K., Knapek M., Šiška F., Harcuba P., Ugi D., Ispánovity P., Groma I., Shin K.: On the dynamics of twinning in magnesium micropillars. Mater. & Design 203 (2021) 1095632020

Šiška F., Čížek J., Seiner H., Dlouhý I.: Numerical analysis of geometrically induced hardening in planar architectured materialss. Composite Structures 233 (2020) 111633-111643

Šiška F., Čech J., Haušild P., Hadraba H., Chlup Z., Husák R., Stratil L.: Twinning in CoCrFeNiMn high entropy alloy induced by nanoindentation. Mater. Sci. Eng. A 784 (2020) 139297

Akhtar M., Ilyas K., Dlouhý I., Šiška F., Boccaccini A.: Electrophoretic Deposition of Copper(II)-Chitosan Complexes for Antibacterial Coatings. Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 2637

Janovská M., Sedlák P., Čížek J., Koller M., Šiška F., Seiner H.: Characterization of bonding quality of a cold-sprayed deposit by laser resonant ultrasound spectroscopy. Ultrasonics 106 (2020) 106140

Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Šiška F.: Characterisation of mechanical and fracture behaviour of Al2O3/ZrO2/BaTiO3 laminate by indentation. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 4799-4807

Fintová S., Kuběna I., Luptáková N., Jarý M., Šmíd M., Stratil L., Šiška F., Svoboda J.: Development of advanced Fe-Al-O ODS alloy microstructure and properties due to heat treatment. J. Mater. Res. 35 (2020) 2789-2797

Chlup Z., Novotná L., Šiška F., Drdlík D., Hadraba H.: Effect of residual stresses to the crack path in alumina/zirconia laminates. J. Eur. Ceram. Soc. 40 (2020) 5810-58182019

Masini A., Strohbach T., Šiška F., Chlup Z., Dlouhý I.: Electrolyte-Supported Fuel Cell: Co-Sintering Effects of Layer Deposition on Biaxial Strength of Layer Deposition on Biaxial Strength. Materials 12 (2019) 306

Čížek J., Kovařík O., Šiška F., Bensch J., Čupera J., Matějková M., Siegl J., Chráska T., Khor K.: Increasing Fatigue Endurance of Hydroxyapatite and Rutile Plasma Sprayed Biocomponents by Controlling Deposition In-Flight Properties. ACS Biomaterials Science & Engineering 5 (2019) 1703-1714

Dlouhý I., Řehořek L., Seiner H., Čížek J., Šiška F.: Architectured Multi-Metallic Structures Prepared by Cold Dynamic Spray Deposition. Key Eng. Mater. 810 (2019) 107-1122018

Guo T., Chao Q., Šiška F., Cheng J., Varma R., Barnett M.: Analysing single twinning events in Mg-6Zn using nanoindentation. J. Alloys Comp. 768 (2018) 510-516

Masini A., Šiška F., Ševeček O., Chlup Z., Dlouhý I.: Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, International Journal of Applied Ceramic Technology. J. Appl. Ceram. Technol. 15 (2018) 370-379

Guo T., Šiška F., Cheng J., Barnett M.: Initiation of basal slip and tensile twinning in magnesium alloys during nanoindentation. J. Alloys Comp. 731 (2018) 620-630

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Dlouhý I.: The size effect on J-R curve for construction steels and its prediction by simplified mechanical model. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 6B (2018) 141606

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Čížek J., Brožek V., Chráska T., Lukáč F., Medřický J., Mušálek R., Tesař T., Šiška F., Antoš Z., Čupera J., Matějková M., Špotz Z., Houdková S., Kverka M.: Silver-Doped Hydroxyapatite Coatings Deposited by Suspension Plasma Spraying . J. Thermal Spray Technol. 27 (2018) 1333-13432017

Stratil L., Šiška F., Dlouhý I., Serrano M.: The application of miniaturize three-point-bend specimens for determination of the reference temperature of A533 Cl.1 Steel. J. Press. Vess. Technol. 134 (2017) 041410

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Ghaderi A., Barnett M.: Numerical analysis of twin thickening process in magnesium alloys. Acta Mater. 124 (2017) 9-16

Hadraba H., Husák R., Stratil L., Šiška F., Chlup Z., Puchý V., Michalička J.: Survey of oxide candidate for advanced 9%, 14% and 17%Cr ODS steels for fusion applications. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1028-1032

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Fintová S., Mrňa T., Dlouhý I.: The effect of specimen size for the P91 steel at elevated and high temperatures. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 1A (2017) 131595

Dlouhý I., Stratil L., Šiška F.: Subsized Specimens for Fracture Resistance Characterisation Including Transferability Issues. Key Eng. Mater. 741 (2017) 110-115

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Bártková D., Fintová S., Puchý V.: Fracture behaviour of the ODS steels prepared by internal oxidation. Fusion Eng. & Design 124 (2017) 1108-1111

Bártková D., Šmíd M., Mašek B., Svoboda J., Šiška F.: Kinetic study of static recrystallization in an Fe-Al-O ultra-fine-grained nanocomposite. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 379-385

Šiška F., Guo T., Stratil L., Čížek J., Barnett M.: Numerical study of stress distribution and size effect during AZ31 nanoindentation. Comp. Mater. Sci. 126 (2017) 393-3992016

Tingting G., Šiška F., Matthew R., Barnett M.: Distinguishing between slip and twinning events during nanoindentation of magnesium alloy AZ31. Scr. Mater. 110 (2016) 10-13

Šiška F., Stratil L., Šmíd M., Luptáková N., Záležák T., Bártková D.: Deformation and fracture behavior of the P91 martensitic steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 672 (2016) 1-62015

Stratil L., Dlouhý I., Šiška F., Serrano M.: The application of miniaturized three-point-bend specimens for determination of the reference temperature of JRQ steel. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 1B (2015) 117787

Šiška F., Tawfeeq A., Dlouhý I., Barnett M.: Stiffness and strength degradation of damaged truss core composites. Composite Struct. 125 (2015) 287-294

Šiška F., Stratil L., Dlouhý I., Barnett M.: Modelling of the stiffness evolution of truss core structures damaged by plastic buckling. Finite Elem. Anal. Design 100 (2015) 1-11

Stratil L., Šiška F., Hadraba H., Dlouhý I.: The prediction of size effect on J-R curve for Eurofer97 steel by simplified mechanical model. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP 1A (2015) 117787

Čížek J., Matějková M., Dlouhý I., Šiška F., Kay C., Karthikeyan J., Kuroda S., Kovařík O., Siegl J., Loke K., Khor K.: Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma-Sprayed Layers Deposition on Fatige Properties of Steel Specimens. J. Thermal Spray Technol. 24 (2015) 758-768


ČísloNázev
18-07140S Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách
GJ15-21292Y Lomové chování oxidicky zpevněných slitin na bázi železa za vysokých teplot