Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Malíková Lucie

Ing. Lucie Malíková, Ph.D.

Místnost604
Telefon+420 532 290 367
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDB-6690-2014
Pozicevědecký pracovník - Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů (FRACTIGUE)

Osobní informace
Vzdělání:
  • 2001-2006 Vysokoškolské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
  • 2001-2006 Doktorské studium Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
Profesní rozvoj:
  • 2005-2009 ÚFM AV ČR Mladý vědecký pracovník ve skupině Vysokocyklové únavy, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech
  • 2009-2010 MCL Leoben, ISFK Montanuniversität Leoben Juniorský vědecký pracovník, projekt "Spolehlivost LTCC součástek v automobilovém průmyslu", Materials Center Leoben (MCL) a Institut für Struktur- und Funktionskeramik (ISFK), Montanuniversität Leoben, Rakousko
  • Od r. 2011 FAST VUT Vědecký pracovník, Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav stavební mechaniky
  • Od r. 2016 ÚFM AV ČR Vědecký pracovník, nyní ve skupině Speciální problémy lomové mechaniky a únavy materiálů, diplomová a disertační práce, spolupráce na projektech

Činnost
Klasická a zobecněná lomová mechanika, výpočtová mechanika, bi-materiálové rozhraní, keramické lamináty, Williamsův rozvoj, víceparametrový popis pole napětí u vrcholu trhliny.


2024

Al Khazali M., Malíková (Šestáková) L., Křivý V., Seitl S.: Enhancing weld joint integrity in S460 high-strength steel plates: An experimental approach. Juniorstav 2024 1 (2024) 1-8

Malíková (Šestáková) L., Benešová A., Al Khazali M., Seitl S.: Fatigue behavior of high strength steels under various levels of corrosion. Procedia Struct. Integr. 52 (2024) 376-381

Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Fatigue crack propagation near a corrosion pit in a HSS specimen. Theor. Appl. Fract. Mech. 129 (2024) 104214

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Křivý V., Seitl S.: I+II mixed mode fatigue crack propagation under combination of tensile loading and corrosion in a HSS specimen . Procedia Struct. Integr. 58 (2024) 17-22

Seitl S., Al Khazali M., Malíková (Šestáková) L.: Appropriate cumulative fatigue damage models for fatigue life estimation applied to high-strength steels. Kovové materiály 62 (2024) 41-512023

Malíková (Šestáková) L., Benešová A., Al Khazali M., Seitl S.: Stress concetration factor on a corrosion pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 23 (2023) 27-30

Malíková (Šestáková) L., Juhászová T., Doubek P., Krejsa M., Seitl S.: Influence of a corrosion pit on behavior of a nearby crack. AIP Conference Proceedings 2848 (2023) 020003

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Seitl S.: Laser cladded protective layer on the S960 change of microhardness in the vicinity of the bi-material interface. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 101-106

Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Bílek V., Benešová A., Merta I., Seitl S.: On the fatigue resistance of high performance concrete. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020040

Miarka P., Seitl S., Klusák J., Malíková (Šestáková) L., Merta I., Bílek V.: High-cycle fatigue cracks in concrete investigated by micro cT tomography.. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 124-129

Bílek V., Bujdoš D., Dubovský V., Khestl F., Procházka L., Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Development of fracture and other mechanical properties of concretes with different curing. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020010

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Numerical modelling of stress field near a crack tip influenced by corrosion. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020023

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Krejsa M., Seitl S.: Fatigue crack propagation under corrosion of high-strength steel. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 264-2692022

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Seitl S.: Fracture Parameters of a Perpendicular Crack With its Tip Close to a Corrosion Pit. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 22 (2022) 30-34

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Juhászová T., Klusák J., Seitl S.: Interaction of a fatigue crack and a corrosion dimple in a high-strength steel specimen. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1082-1089

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the interphase between laser-cladded metal layer and steel substrate on the fatigue propagation of a short edge crack. Frattura ed Integrita Strutturale 59 (2022) 514-524

Seitl S., Benešová A., Paredes Pascual Á., Malíková (Šestáková) L., Bujdoš D., Bílek V.: Fatigue and fracture properties of concrete mixtures with various water to cement ratio and maximum size of aggregates. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1512-1519

Doubek P., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Analysis of the material properties in the vicinity of bi-material interface made by the laser cladded protective layer on the S960. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1529-15362021

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Kucharczyková B., Šimonová H.: Williams expansion utilized for assessment of crack behaviour under mixed-mode loading in alkali-activated fine-grained composite. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 1151-1161

Juhászová T., Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Fatigue behaviour of a short crack in a thin protective layer laser-cladded on a steel substrate. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 21 (2021) 25-28

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Crack behaviour at the interface of a surface layer applied ona steel substrate by laser cladding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1209 (2021) 12049

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Doubek P., Seitl S.: Influence of the bi-material interface on the crack propagation through a thin protective layer. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 605-6122020

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Influence of the constraint effect on the fatigue crack growth rate in S355 J2 steel using digital image correlation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 43 (2020) 1703-1718

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Crack deflection under mixed-mode loading investigated via generalized MTS criterion. AIP Conference Proceedings 2309 (2020) 0034664

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Propagation conditions of an eccentric crack in a semi-circular disc loaded in I+II mixed mode. MATEC Web Conf. 310 (2020) 00017

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Evaluation of the SIF and T-stress values of the Brazilian disc with a central notch by hybrid method . Int. J. Fatigue 135 (2020) 105562

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Mixed-mode crack propagation in a semi-circular disc under bending made of an environmental-friendly concrete. Procedia Struct. Integr. 28 (2020) 403-410

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Utilization of Williams power series for etimation of crack behavior under mixed-mode loading. Key Eng. Mater. 827 (2020) 203-2082019

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Cruces A., Lopez-Crespo P.: Approximation of the crack-tip field in fatigue cracks in bridge steel specimens: DIC analysis of different constraint levels. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 97-106

Malíková (Šestáková) L., Miarka P., Šimonová H.: Crack propagation in mixed-mode specimens described via multi-parameter fracture mechanics. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 629 (2019) 012013

Malíková (Šestáková) L., Šimonová H., Kucharczyková B., Miarka P.: Multi-parameter fracture mechanics: crack path in a mixed-mode specimen. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 65-732018

Malíková (Šestáková) L., Razavi S., Berto F.: Crack propagation in a brittle DCB specimen assessed by means of the Williams power expansion. Frattura ed Integrita Strutturale 48 (2018) 34-41

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Influence of the Interfacial Transition Zone on crack behavior in a matrix/aggregate system. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1798-1803

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Merta I.: Wedge splitting test: displacement field analysis by multi-parameter fracture mechanics. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 18 (2018) 50-55

Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Růžička V., Moreno B., Lopez-Crespo P.: Williams' expansion-based approximation of the displacement field in an Al 2024 compact tension specimen reconstructed from optical measurements. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 41 (2018) 2187-2196

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Multi-Parameter Fracture Mechanics: Crack Approaching a Bi-Material Interface. Key Eng. Mater. 784 (2018) 79-842017

Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Over-deterministic method: The influence of rounding numbers on the accuracy of the values of Williams' expansion terms. Frattura ed Integrita Strutturale 42 (2017) 128-135

Seitl S., Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Krejsa M.: Comparison of calibration functions for short edge cracks under selected loads. Key Eng. Mater. 754 (2017) 353-356

Malíková (Šestáková) L., Klusák J., Keršner Z.: Assessment of Crack Stability in a Quasi-brittle Particle Composite. Procedia Eng. 190 (2017) 49-53

Klon J., Sobek J., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Impact of specific fracture energy investigated in front of the crack tip of three-point bending specimen. Frattura ed Integrita Strutturale 41 (2017) 189-196

Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Interaction between edge-crack and aggregate in silicate-based composite. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 17 (2017) 59-64

Šimonová H., Vyhlídal M., Kucharczyková B., Bayer P., Keršner Z., Malíková (Šestáková) L., Klusák J.: Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites. Frattura ed Integrita Strutturale 41 (2017) 211-219

Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Application of the Williams Expansion near a Bi-Material Interface. Key Engineering Materials 754 (2017) 206-209

Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Sobek J., Frantík P., Lopez-Crespo P.: Williams expansion-based approximation of the stress field in an Al 2024 body with a crack from optical measurements. Defect Diffus. Forum 41 (2017) 323-3312016

Malíková (Šestáková) L., Veselý V., Seitl S.: Crack propagation direction in a mixed mode geometry estimated via multi-parameter fracture criteria. Int. J. Fatigue 89 (2016) 99-1072015

Majer Z., Náhlík L., Malíková (Šestáková) L.: Particulate composite damage: The influence of particle shape on crack path. Key Eng. Mater. 662 (2015) 77-80

Veselý V., Frantík P., Sobek J., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Multi-parameter crack-tip stress state description for evaluation of nonlinear zone width in silicate composite specimens in component splitting/bending test geometry. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 38 (2015) 200-2142014

Malíková (Šestáková) L., Veselý V.: Application of multi-parameter fracture mechanics to study of crack propagation angle in selected mixed-mode geometry. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 209-212

Malíková (Šestáková) L.: Detailed crack-tip stress field description in a specimen subjected to mixed-mode loading. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 317-320

Veselý V., Sobek J., Frantík P., Štafa M., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 262-265

Malíková (Šestáková) L.: Using the multi-parameter fracture mechanics for more accurate description of stress/displacement crack tip fields. Key Eng. Mater. 586 (2014) 237-2402013

Veselý V., Sobek J., Malíková (Šestáková) L., Seitl S.: Accurate description of near-crak-tip fields for the estimation of inelastic zone extent in quasi-brittle materials. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 529-532

Veselý V., Sobek J., Malíková (Šestáková) L., Frantík P.: Multi-parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimen. Frattura ed Integrita Strutturale 25 (2013) 69-782011

Malíková (Šestáková) L., Bermejo R., Chlup Z., Danzer R.: Strategies for fracture toughness, strength and reliability optimisation of ceramic-ceramic laminates. Int. J. Mater. Res. 102 (2011) 613-626


ČísloNázev
8J18AT009 Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů