Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Hrbáček Karel

prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.

Místnost329
Telefon+420 532 290 494
Poziceprojektový manažer - Projektový tým

Osobní informace
 • 1958-1963 vysokoškolské studium
  VUT Fakulta strojní obor tváření
 • 1963 – 1964
  První brněnská strojírna Brno, kalič – nástupní praxe
 • 1964 – 1971
  První brněnská strojírna Brno, vývojový metalurg
 • 1972 – 1979
  První brněnská strojírna Brno, vedoucí oddělení hlavního metalurga
 • 1980 – 1981
  První brněnská strojírna Brno, vedoucí odboru rozvoje metalurgie
 • 1981 – 1984
  První brněnská strojírna Brno, ředitel Závodu strojírenské metalurgie
 • 1984
  CSc. obor 22-04-9 fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, VUT Brno
 • 1984 – 1988
  První brněnská strojírna Brno, výrobní náměstek podnikového ředitele
 • 1989 – 1992
  První brněnská strojírna Brno, vedoucí výzkumný pracovník
 • 1992 – 1996
  Člen Vědecké rady SVÚM PRAHA a.s.
 • 1994 – 1995
  Člen představenstva SVÚM Praha a.s.
 • 1990
  DrSc. Obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, AV ČR Praha
 • 1992 – 2000
  První brněnská strojírna Velká Bíteš,  ředitel Divize metalurgie
 • 1998
  doc. obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, VŠB- TUO
 • 2000 - 2004
  První brněnská strojírna Velká Bíteš, hlavní metalurg, a.s.
 • 2003
  prof. obor materiálové vědy a inženýrství , VŠB-TUO
 • 2003 – 2021
  Člen Vědecké rady VŠB TU Ostrava, FMMI
 • 2004 – 2010
  První brněnská strojírna Velká Bíteš, ředitel Divize metalurgie
 • 2010 – 2016
  První brněnská strojírna Velká Bíteš, vedoucí výzkumný pracovník
 • 2015
  udělena AV ČR Čestná oborová medaile Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého významu.
 • 2012 -2017
  člen Dozorčí rady ÚFM
 • 2017 – doposud
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, projektový manažer

 • Činnost
  Výzkumně vývojové práce v oblasti tváření, přesného lití a tepelného zpracování materiálů ze žáropevných ocelí a superslitin na bázi niklu a kobaltu.
  Během své činnosti publikoval jako autor nebo spoluautor 180 publikací na konferencích nebo v odborných časopisech, spolupracoval na 217 výzkumných zprávách a podal 12 patentů a užitných vzorů.