Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Dlhý Pavol

Ing. Pavol Dlhý, Ph.D.

Místnost114
Telefon+420 532 290 347
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-2237-2018
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
  • 2008-2012 Středoškolské studium Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom, odbor Stavba strojov
  • 2012-2015 Bakalářské studium Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Strojárske technológie
  • 2015-2017 Magisterské studium Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
  • 2017-2022 Doktorské studium CEITEC VUT, Pokročilé materiály a nanovědy

Činnost
Numerické modelování šíření trhlin, výpočet životnosti, únava materiálů, vliv zbytkových napětí na šíření únavových trhlin.


2022

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 1061422021

Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 1047152020

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 1027322019

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-2982018

Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336