Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Dlhý Pavol

Ing. Pavol Dlhý

Místnost114
Telefon+420 532 290 347
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-2237-2018
Pozicedoktorand - Skupina vysokocyklové únavy
Školiteldoc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.

Osobní informace
 • 2008-2012 Středoškolské studium
  Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom, odbor Stavba strojov
 • 2012-2015 Bakalářské studium
  Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Strojárske technológie
 • 2015-2017 Magisterské studium
  Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • 2017-dosud Doktorské studium
  CEITEC VUT, Pokročilé materiály a nanovědy

 • Činnost
  Numerické modelování šíření trhlin v polymerních materiálech, výpočet životnosti.


  2022

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 106142

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768  2021

  Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

  Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 104715  2020

  Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 101730

  Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732  2019

  Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-298

  Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190  2018

  Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336