Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Dlhý Pavol

Ing. Pavol Dlhý, Ph.D.

Místnost108a
Telefon+420 532 290 338
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDF-2237-2018
Pozicevědecký pracovník - Skupina vysokocyklové únavy

Osobní informace
  • 2008-2012 Středoškolské studium Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom, odbor Stavba strojov
  • 2012-2015 Bakalářské studium Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Strojárske technológie
  • 2015-2017 Magisterské studium Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
  • 2017-2022 Doktorské studium CEITEC VUT, Pokročilé materiály a nanovědy

Činnost
Numerické modelování šíření trhlin, výpočet životnosti, únava materiálů, vliv zbytkových napětí na šíření únavových trhlin.


2022

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Hutař P.: Residual stress determination by the layer removal and X-ray diffraction measurement correction method. MethodsX 9 (2022) 101768

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Jambor M., Náhlík L., Kajánek D., Fajkoš R., Hutař P.: Estimation of residual stress distribution in railway axles. Eng. Fail. Anal. 135 (2022) 1061422021

Dlhý P., Poduška J., Berer M., Gosch A., Slávik O., Náhlík L., Hutař P.: Crack Propagation Analysis of Compression Loaded Rolling Elements. Materials 14 (2021) 2656

Fintová S., Dlhý P., Mertová K., Chlup Z., Duchek M., Procházka R., Hutař P.: Fatigue properties of UFG Ti grade 2 dental implant vs. conventionally tested smooth specimens. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 123 (2021) 1047152020

Pokorný P., Dlhý P., Poduška J., Fajkoš R., Vojtek T., Náhlík L., Grasso M., Hutař P.: Influence of heat treatment-induced residual stress on residual fatigue life of railway axles. Theor. Appl. Fract. Mech. 109 (2020) 102732

Arbeiter F., Trávníček L., Petersmann S., Dlhý P., Spoerk M., Pinter G., Hutař P.: Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing. Additive Manufacturing 36 (2020) 1017302019

Dlhý P., Poduška J., Pokorný P., Náhlík L., Fajkoš R., Hutař P.: Methodology for estimation of residual stresses in hardened railway axle. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 185-190

Poduška J., Dlhý P., Hutař P., Frank A., Kučera J., Sadílek J., Náhlík L.: Design of plastic pipes considering content of recycled material. Procedia Struct. Integr. 23 (2019) 293-2982018

Dlhý P., Poduška J., Náhlík L., Berer M., Gosch A., Pinter G., Hutař P.: Compression-Loaded Cracked Cylinder - Stress Intensity Factor Evaluation. Key Eng. Mater. 774 (2018) 331-336