Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Zetasizer Ultra Malvern

Zetasizer Ultra je zařízení pro měření velikosti částic v rozmezí 0,3 nm až 10 µm, náboje a koncentrace částic.

Systém zahrnuje měření dynamického rozptylu částic (DLS) pro měření velikosti a distribuce velikostí částic a měření elektroforetického rozptylu světla (ELS) pro měření Zeta-potenciálu. Součástí zařízení Zetasizer Ultra je také systém MADLS, který nabízí měření úhlově nezávislé distribuce velikosti částic s velkou přesností a měření koncentrace částic v médiu bez předchozí kalibrace přístroje.