Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Torzní creepový stroj

Kontaktní osobaRNDr. Luboš Kloc, CSc.

Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Stroj je vhodný pro zkoušky creepu s vysokou deformační citlivostí na křehkých materiálech, ze kterých nelze připravit helikoidní vzorky.


  • Rozsah teplot: 300°C až 1200°C

  • Rozsah napětí: 2MPa až asi 100MPa

  • Deformační citlivost: lepší než 10-6

  • Rozsah rychlostí deformace: 10-9 až 10-13 s-1

  • Atmosfera: vzduch