Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Servohydraulický pulsátor Shimadzu EHF-F1

Tento servohydraulický pulsátor umožňuje cyklické zkoušky s možností záznamu hysterezní smyčky daného zátěžného cyklu. Vzhledem k pracovním frekvencím mezi 0,1 až 10 Hz je především určen pro zkoušky na pomezí nízkocyklové a vysokocyklové únavy.

Tento servohydraulický pulsátor umožňuje cyklické zkoušky s možností záznamu hysterezní smyčky daného zátěžného cyklu. Vzhledem k pracovním frekvencím mezi 0,1 až 10 Hz je především určen pro zkoušky na pomezí nízkocyklové a vysokocyklové únavy.