Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Rezonanční pulsátor Amsler 20 HFP 5100, tah-tlak

Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. Maximální síla pro dynamické testování je ±10 kN a pro statické testování ±20 kN při pracovní frekvenci v rozsahu 30 až 300 Hz.

Rezonanční elektromagnetický pulsátor vybavený příslušenstvím, na kterém lze testovat také CT tělesa nebo tělesa pro 3-bodový ohyb za účelem šíření únavových trhlin. To je umožněno díky přesnému kamerovému systému pro monitorování růstu únavové trhliny. S maximální možnou amplitudou síly 25 kN se hodí pro testování menších zkušebních těles. Pracovní frekvence je 35 až 300 Hz.