Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Nedestruktivní měření elastických konstant.

Aparatura pro nedestruktivní měření elastických vlastností materiálů.

Zařízení měří různé vlastní frekvence u velmi široké škály zkoušených objektů pomocí rezonanční metody. K dispozici je měřící rozsah frekvencí od 20 Hz do 100 kHz, který umožňuje měřit celou řadu materiálů. Velikost vzorku vhodného pro měření je od méně než 100 mg do více než tuny a modul pružnosti materiálů je v rozmezí od 0,05 do více než 900 GPa.