Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Kvantově-mechanické (ab initio či provoprincipielní) metody

pro výpočet elektronové struktury

uspořádané a neuspořádané slitiny, povrchy a epitaxní mezivrstvy