Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

INSTRON E10000 s lineárním motorem, tah-tlak, krut

Elektrodynamický zkušební únavový systém INSTRON s uzavřenou řídící smyčkou je určen pro statické nebo dynamické testování vzorků od velmi malých frekvencí až po vysoké (100 Hz a více).

Maximální síla pro dynamické testování je ±10 kN a pro statické testování ±7 kN. Možnost jejího kombinování s torzním zatěžováním až +/- 100 Nm. Stroj je vybaven komorou INSTRON 3119-605 pro řízení teploty v rozsahu teplot od -100°C v atmosféře LN2 (-70 °C v CO2) až do 350 °C a vnitřními rozměry 485×240×230 mm.