Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízení

Spoluřešitelprof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Číslo projektuTA02010260
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2011-12-31 - 2015-12-30

Anotace
Projekt se zabývá výzkumem procesů probíhajících v provozovaných parovodních systémech z nových žáropevných progresivních ocelí v závislosti na použité technologii výroby a v závislosti na tloušťce stěny parovodních trubek. Hlavním cílem projektu je určení materiálových vlastností parovodních trubek ze žáropevných progresivních ocelí v závislosti na místě odběru vzorku a na technologii výroby (provádění ohybů a svarových spojů) a to především z hlediska vlivu změn těchto vlastností na výslednou životnost. Znalost procesů, které vyvolávají změny materiálových vlastností parovodů, je kritickou podmínkou pro zajištění bezpečného provozování těchto konstrukčních zařízení po celou dobu jejich plánované životnosti.


2015

Kuchařová K., Sklenička V., Kvapilová M., Svoboda M.: Creep and microstructural processes in a low-alloy 2.25%Cr1.6%W steel (ASTM Grade 23). Mater. Character. 109 (2015) 1-8