Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generace

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuA2.26
AgenturaMaterials Center Leoben
Doba řešení2013-03-31 - 2016-03-30

Anotace
Projekt se zabývá vývojem nových ODS slitin a ODS kompositů s matricí Fe-8-10váh%Al. Slitiny jsou připravovány mechanickým legováním Fe a Al prášků v oxidační atmosféře, kompozity pak mechanickým legováním Fe, Al a Al2O3 prášků v inertní atmosféře. Poté jsou mechanicky legované prášky uzavřeny v ocelové trubce a zhutněny válcováním za tepla. Stabilní mikrostruktury je dosaženo tepelným či tepelně mechanickým zpracováním. Výsledná slitina či komposit jsou velmi levné a mají vynikající oxidační i creepovou odolnost při velmi vysokých teplotách. V současné době probíhá patentové řízení.


Nic nebylo nalezeno / nothing found