Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv tepelných šoků na rozvoj poškozených kompozitů na bázi borosilikátového skla s vlákny karbidu křemíku

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuME 312
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení1998-12-31 - 1999-12-30

Anotace
Projekt je orientován na hodnocení degradace lomové odolnosti a houževnatosti kompozitu na bázi skelné matrice s vlákny karbidu křemíku po teplotní expozici a tepelných šocích. Pro měření lomové houževnatosti budou použity vzorky s vrubem typu chevron. Bude testováno, zda je tato technika, velmi výhodná pro zkoušení monolitické keramiky a částicových kompozitů s křehkou matricí, vhodná i pro kompozit s vlákny. Ke zkouškám bude použit komeřeně dostupný kompozit tvořený borosilikátovou matricí a vlákny Nicalonu. Projekt je realizován v rámci dvoustranné spolupráce s Universitou Ilmenau, Nimecko.


Nic nebylo nalezeno / nothing found