Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv nehomogenity poškození na velikostní faktor při křehkém lomu

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuIAA200410502
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2009-12-30

Anotace
V projektu směřujícím do oblasti fyziky a mikromechaniky porušování bude u vybraných inherentně křehkých materiálů sledován vývoj poškození na čele trhliny v průběhu iniciace transkrystalického lomu. Poškození bude kvantifikováno a uváděno do relace s mi kromechanickými modely porušení, jejichž vývoj je předmětem projektu. Zvláštní pozornost bude věnována rozlišení příčin deterministické a stochastické povahy porušování, úlohy mikrostrukturních součástí, zejm. těch, které přispívají k nehomogenitě rozděl ení poškození, a jejich vlivu na rozptyl parametrů lomu s uvážením velikostního faktoru. Souběžně budou sledovány postupy implementace modelů do výpočtů metodou konečných prvků a modifikace výpočtů pomocí kohezních modelů. Práce teoretické, experimentáln í a výpočtové povahy budou orientovány na ideálně křehké chování (keramik s různou skladbou zrnové struktury) a postupně pak na porušování s různým podílem předcházející plastické práce (štěpení na ocelích).


2010

Man J., Valtr M., Weidner A., Petrenec M., Obrtlík K., Polák J.: AFM study of surface relief evolution in 316L steel fatigued at low and high temperatures. Proc. Eng. 2 (2010) 1625-1633

Obrtlík K., Juliš M., Man J., Podrábský T., Polák J.: Extrusion and intrusion evolution in cyclically strained cast superalloy Inconel 738LC using confocal laser scanning microscope and AFM. J. Phys.: Conf. Series 240 (2010) 012054

Man J., Weidner A., Kuběna I., Vystavěl T., Skrotzki W., Polák J.: Application of FIB technique to study early fatigue damage in polycrystals. J. Phys.: Conf. Series 240 (2010) 012058