Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv Cr, Ni, a Si na redistribuci uhlíku ve feritických svarových spojích

Číslo projektu106/95/1532
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1994-12-31 - 1997-12-30

Anotace
Bude studován vliv Cr, Ni a Si na redistribuci uhlíku ve feritických svarových spojích (Fe-0.4 hm.%C-yMe)/(Fe-0.7hm.%C), kde Me Cr, Ni, Si a y E <0.2at.%Me>, v teplotním intervalu 500-700°C. Elektronovým mikroanalyzátorem bude měřena koncentrace uhlíku v závislosti na vzdálenosti od svarového rozhraní. Naměřené koncentrační profily budou vyhodnocovány na základě teoretických modelů s cílem získat difuzivity uhlíku, interakční parametry uhlík - legující prvek a rychlostní konstanty karbidických reakcí.


Nic nebylo nalezeno / nothing found