Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv constraintu na prahové hodnoty součinitele intenzity napětí

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu101/04/P001
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2003-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Cílem projektu je aplikovat postupy dvouparametrové lomové mechaniky na stanovení únavových prahových hodnot součinitele intenzity napětí. Různá úroveň constraintu napětí vzniklá v důsledku rozdílné geometrie tělesa bude charakterizována pomocí T-napětí. Těžiště projektu spočívá v kvantifikaci vlivu tohoto parametru na prahové hodnoty šíření únavových trhlin. Problematika bude řešena numericky metodou konečných prvků a výsledky výpočtů budou ověřovány pomocí experimentů na materiálech české produkce ( např. ocel 12050.1). Získané výsledky doplní poznatky obdržené při řešení kmenového projektu, umožní komplexní popis chování únavových trhlin v tělese a přispějí ke zvýšení spolehlivosti odhadů únavové životnosti v reálných tělesech.


Nic nebylo nalezeno / nothing found