Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceúrovňový design pokrokových materiálů I

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGD106/05/H008
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Cílem projektu je realizace dílčích studií klíčových pro postupné překlenutí prostoru mezi atomistickými simulacemi chování materiálů a modely mechaniky kontinua zahrnujícími např. lokální přístup, kohezní modely apod. Budou klasifikovány souvislostimezi makroskopickými technicky významnými parametry materiálů a jejich mikroskopickou až atomární strukturou. Budou získány nové teoretické a experimentální poznatky při studiu mezních stavů vybraných nehomogenních materiálů umožňující vysvětlit jejichchován í za různých podmínek zatěžování. Při řešení bude pozornost soustředěna na úlohu oblastí různé velikosti (atomární až "mezo" úrovně) a distribuce poškození v blízkosti napěťových singularit při lomovém chování. Prostředí projektu sdruží studentydoktorský ch studijních programů Fyzikálního a materiálového inženýrství pracující na Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně, Vysokém učení technickém v Brně a VŠB - Technické univerzitě v Ostravě a poskytne základ pro účelnou spolupráci klíčových ...


Nic nebylo nalezeno / nothing found