Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách

ŘešitelDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
Číslo projektu18-07140S
Interní číslo projektu318210
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Kovy a slitiny na bázi hořčíku a titanu nabízejí díky své nízké hustotě zajímavou možnost využití v aplikacích, kde vyvstává nutnost snížení hmotnosti. Jejich mechanické vlastnosti jsou silně ovlivněny hexagonální krystalovou strukturou, která nabízí pouze omezené množství snadných skluzových systémů pro plastickou deformaci. V důsledku toho se aktivuje deformace pomocí dvojčatění, která má zásadní vliv na mechanické zpracování těchto materiálů. Přes svoji zjevnou důležitost, nejsou interakce dvojčat s mikrostrukturou (atomy tuhého roztoku, precipitáty) dostatečně prozkoumány. Tématem projektu je tak analýza těchto interakcí v binárních a komerčních slitinách hořčíku a titanu za pomoci in-situ experimentálních metod a víceúrovňového modelování v rámci mechaniky kontinua a molekulární dynamiky. Použité techniky se budou vzájemně doplňovat za účelem objasnění vlivu mikrostruktury na nukleaci a šíření dvojčat v materiálu. Získané výsledky můžou posloužit při vývoji budoucích materiálů.


2023

Máthis K., Farkas A., Knapek M., Ostapovec A., Farkas G., Németh G., Harcuba P., Drozdenko D.: The influence of gadolinium concentration on the twin propagation rate in magnesium alloys. J. Alloys Comp. 948 (2023) 169635

Šiška F., Drozdenko D., Máthis K., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Three-dimensional crystal plasticity and HR-EBSD analysis of the local stress-strain fields induced during twin propagation and thickening in magnesium alloys. J. Magnes. Alloys 11 (2023) 657-6702021

Máthis K., Knapek M., Šiška F., Harcuba P., Ugi D., Ispánovity P., Groma I., Shin K.: On the dynamics of twinning in magnesium micropillars. Mater. & Design 203 (2021) 109563

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Numerical analysis of twin-precipitate interactions in magnesium alloys. Acta Mater. 202 (2021) 80-87

Ostapovec A., K. K., Máthis K., Šiška F.: Interaction of Migrating Twin Boundaries with Obstacles in Magnesium. Metals 11 (2021) 1542020

Ostapovec A., Serra A.: Review of Non-Classical Features of Deformation Twinning in hcp Metals and Their Description by Disconnection Mechanisms . Metals 10 (2020) 1134-11542019

Ostapovec A., Gornakova A.: On faceting of {10 -11} and {10-12} twin boundaries in hcp metals. Mater. Lett. 247 (2019) 99-101

Ostapovec A., Serra A., Pond R.: Non-diffusional growth mechanism of I1 basal stacking-faults inside twins in hcp metals. Scr. Mater. 172 (2019) 149-1532018

K. K., Ostapovec A.: Variability of Twin Boundary Structure in Computer Simulations of Tensile Twins in Magnesium. Defect Diffus. Forum 385 (2018) 241-244