Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a slitinách

ŘešitelDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.
Číslo projektu18-07140S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2018-01-01 - 2020-12-31

Anotace
Kovy a slitiny na bázi hořčíku a titanu nabízejí díky své nízké hustotě zajímavou možnost využití v aplikacích, kde vyvstává nutnost snížení hmotnosti. Jejich mechanické vlastnosti jsou silně ovlivněny hexagonální krystalovou strukturou, která nabízí pouze omezené množství snadných skluzových systémů pro plastickou deformaci. V důsledku toho se aktivuje deformace pomocí dvojčatění, která má zásadní vliv na mechanické zpracování těchto materiálů. Přes svoji zjevnou důležitost, nejsou interakce dvojčat s mikrostrukturou (atomy tuhého roztoku, precipitáty) dostatečně prozkoumány. Tématem projektu je tak analýza těchto interakcí v binárních a komerčních slitinách hořčíku a titanu za pomoci in-situ experimentálních metod a víceúrovňového modelování v rámci mechaniky kontinua a molekulární dynamiky. Použité techniky se budou vzájemně doplňovat za účelem objasnění vlivu mikrostruktury na nukleaci a šíření dvojčat v materiálu. Získané výsledky můžou posloužit při vývoji budoucích materiálů.


2021

Ostapovec A., K. K., Máthis K., Šiška F.: Interaction of Migrating Twin Boundaries with Obstacles in Magnesium. Metals 11 (2021) 154

Máthis K., Knapek M., Šiška F., Harcuba P., Ugi D., Ispánovity P., Groma I., Shin K.: On the dynamics of twinning in magnesium micropillars. Mater. & Design 203 (2021) 109563

Šiška F., Stratil L., Čížek J., Guo T., Barnett M.: Numerical analysis of twin-precipitate interactions in magnesium alloys. Acta Mater. 202 (2021) 80-872020

Ostapovec A., Serra A.: Review of Non-Classical Features of Deformation Twinning in hcp Metals and Their Description by Disconnection Mechanisms . Metals 10 (2020) 1134-11542019

Ostapovec A., Gornakova A.: On faceting of {10 -11} and {10-12} twin boundaries in hcp metals. Mater. Lett. 247 (2019) 99-101

Ostapovec A., Serra A., Pond R.: Non-diffusional growth mechanism of I1 basal stacking-faults inside twins in hcp metals. Scr. Mater. 172 (2019) 149-1532018

K. K., Ostapovec A.: Variability of Twin Boundary Structure in Computer Simulations of Tensile Twins in Magnesium. Defect Diffus. Forum 385 (2018) 241-244