Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Termodynamika a difúze fosforu a uhlíku v ocelích

Číslo projektu106/98/1367
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1997-12-31 - 2000-12-30

Anotace
Podstatou navrhovaného projektu je: 1. Získat nové poznatky o termodynamických a difúzních charakteristikách P a C ocelích. 2. Odvodit teoretický model, který by umožnil vyhodnocovat experimentální data získaná při měření koncentračního rozdělení fosforua uhlíku v zvedených svarových spojích po difúzních ohřevech v intervalu 500 až 1100stupňů C. Tento model zároveň umožní predikci redistribuce P a C ve svarových spojích ocelí za předpokladu, že budou k dispozici příslušné difúzní a termodynamické charakteristiky spolu s chemickým složením ocelí. 3. Odvodit model, který umožní vyhodnocovat heterogenitu v rozložení P a Fe v ocelových ingotech typu Fe-P a kinetiku snižování této heterogenity v průběhu tepelného zpracování.


Nic nebylo nalezeno / nothing found