Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitech

ŘešitelRNDr. Karel Milička, DrSc.
Číslo projektuIAA2041203
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Cílem projektu je rozšíření fyzikálních představ a znalostí o strukturních procesech určujících
deformační chování vybraných moderních slitin hliníku a hořčíku včetně kompozitů na jejich bázi při
zvýšených teplotách. Budou použity kompozity připravené různými technologiemi, zejména sákeramickými vlákny a sádispersí částic zavedenou technikami práškové metalurgie. Komplexní termodynamická analýza při creepových zkouškách vátahu a tlaku, creepu při konstantní struktuře, tahových a tlakových testech při konstantní rychlosti deformace, relaxačních testech a zkouškách vnitřního tlumení spolu se simultánní analýzou struktury a jejího vlivu na vnitřní napětí vátěchto typech testů by měly poskytnout nové poznatky o rozhodujících mechanismech deformace za různých podmínek.


2011

Milička K.: Constant structure creep experiments on aluminium. Kovové materiály 49 (2011) 307-318