Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů

SpoluřešitelRNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
Číslo projektu17-12844S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Zkoumání nových perspektivních netoxických termoelektrických materiálů je důležité pro materiálové inženýrství v automobilovém a leteckém průmyslu, v elektronice a v dalších oblastech, protože tyto materiály jsou schopny přeměnit odpadní teplo na elektrickou energii. Vývoj termoelektrik zahrnuje zlepšení jejich termoelektrických vlastností a dlouhodobé stability. Skutterudity a tzv. half-Heuslerovy slitiny jsou nejslibnější materiály. Obě skupiny slitin ale obsahují složky, které jsou při provozních teplotách těkavé a probíhající degradační procesy zhoršují termoelektrické vlastnosti. Inovační přístup projektu je ve stanovení vypařovací charakteristiky těchto těkavých složek prostřednictvím Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie a studiu kinetiky příslušných procesů. Tyto údaje spolu s údaji o fázových rovnováhách a mikrostruktuře poskytnou fyzikálně podpořenou charakterizaci makrokrystalických a nano-strukturních termoelektrik s vysokou účinností, detailní znalost o jejich dlouhodobé provozní stabilitě a pochopení degradačních procesů.


2020

Rogl G., Ghosh S., Wang L., Buršík J., Grytsiv A., Kerber M., Bauer E., Mallik R., Chen X., Zehetbauer M., Rogl P.: Half-Heusler alloys: Enhancement of ZT after severe plastic deformation (ultra-low thermal conductivity). Acta Mater. 183 (2020) 285-300

Brož P., Zelenka F., Vřešťál J., Zemanová A., Kroupa A., Buršík J., Svoboda M., Šimoníková L., Pokorný T.: Experimental study and thermodynamic re-assessment of the Co-Sb system. CALPHAD 68 (2020) 101694

Chen S., Huang ., Hsu Y., Kroupa A.: Phase Diagram of the Pb-Se-Sn System. J. Electronic Mater. 49 (2020) 4714-47292019

Buršík J., Buršíková V., Rogl G., Rogl P.: Local mechanical properties of advanced skutterudites processed by various routes. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 613 (2019) 012036

Zelenka F., Brož P., Vřešťál J., Buršík J., Rogl G., Grytsiv A., Rogl P.: Study of thermal stability of p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12 by Knudsen effusion mass spectrometry. RSC Advances 9 (2019) 21451-21459

Brož P., Zelenka F., Kohoutek Z., Vřešťál J., Vykoukal V., Buršík J., Zemanová A., Rogl G., Rogl P.: Study of thermal stability of CoSb3 skutterudite by Knudsen effusion mass spectrometry. CALPHAD 65 (2019) 1-7

Brož P., Zelenka F., Sopoušek J., Hejduková M., Sojková T., Zobač O.: Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch). CALPHAD 65 (2019) 86-92

Jedličková V., Zemanová A., Kroupa A.: The Thermodynamic Assessment of the Co-Sn System. J. Phase Equil. Diffus. 40 (2019) 21-332018

Buršík J., Buršíková V., Rogl G., Rogl P.: Microstructure and Local Mechanical Properties of Skutterudites with Addition of Metallic Borides. Key Eng. Mater. 784 (2018) 9-14

Rogl G., Grytsiv A., Anbalagan R., Buršík J., Kerber M., Schafler E., Zehetbauer M., Bauer E., Rogl P.: Direct SPD-processing to achieve high-ZT skutterudites. Acta Mater. 159 (2018) 352-363

Rogl G., Buršík J., Grytsiv A., Puchegger S., Soprunyuk V., Schranz W., Yan X., Bauer E., Rogl P.: Nanostructuring as a tool to adjust thermal expansion in high ZT skutterudites. Acta Mater. 145 (2018) 359-3682017

Sopoušek J., Kryštofová A., Premović M., Zobač O., Polsterová S., Brož P., Buršík J.: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD 58 (2017) 25-33