Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Teorií vedený vývoj nových supermřížkových nanokompozitů

ŘešitelMgr. Martin Friák, Ph.D.
Číslo projektu8J18AT008
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2018-01-01 - 2021-07-12

Anotace
Navrhovaný projekt povede k navázání multidisciplinární spolupráce mezi výzkumnými týmy na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky (ÚFM AVČR) a Středoevropském technologickém institutu Vysokého učení technického (CEITEC VUT) v Brně s předním zahraničním vědeckým centrem, kterým je Montanuniversität Leoben. Plánované cesty umožní několika studentům z participujících akademických pracovišť navštívit partnery v zahraničí. Cílem plánované spolupráce je detailně porozumět vlivu rozhraní na stabilitu a mechanické vlastnosti tenkých multivrstev, tzv. supermřížkových nanokompozitů. V rámci projektu budou zejména ověřeny teoretické předpovědi synergickým provázáním s experimenty. Získané poznatky pak budou zobecněny do pravidel použitelných při vývoji nových materiálů. Aby bylo dosaženo výše uvedených náročných cílů, budou jakožto základní stavební bloky zkoumány vybrané binární nitridy, AlN, TiN, CrN, VN, MoN a TaN, jejichž různé kombinace poskytují velkou rozmanitost krystalografických vztahů, stability a magnetických stavů. V oblasti teoretického modelování budou propojeny kvantově-mechanické výpočty s popisem pomocí teorie kontinua a model mechaniky kontinua bude vylepšen tak, aby explicitně zahrnoval vlastnosti rozhraní. Na základě srovnání experimentálních výsledků vysvětlíme, jak multivrstva, morfologie, mikrostruktura a kompozice ovlivňují mechanické vlastnosti, a které multivrstvy si z hlediska mechanických vlastností vedou nejlépe.


Nic nebylo nalezeno / nothing found