Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Souvislost mezi strukturálními změnami, rozvojem poškození a šířením trhlin ve svařovaných polymerních součástech

Řešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektu101/09/J027
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Moderní polymerní systémy obsahují svary, které působí jako geometrické a materiálové nehomogenity. V tomto projektu je studován vliv těchto nehomogenit na chování trhliny, která je charakterizována pomocí zobecněných lomově mechanických parametrů. Protože se jedná zejména o šíření creepových trhlin v polymerních materiálech, které jsou poměrně silně visco-elastické, budou dosavadní poznatky a postupy pro stanovení životnosti zobecněny na tento typ materiálů. Na základě experimentálních dat získaných na vzorcích ze svařovaných a nesvařovaných polymerů bude vytvořen koncept umožňující přenos experimentálních dat z nesvařovaných struktur na svařované. Na základě zobecněného popisu a doporučení plynoucích z tohoto projektu bude možno lépe optimalizovat proces svařování polymerních materiálů a návrh svařovaných polymerních systémů.


2017

Lach R., Krolopp T., Hutař P., Nezbedová E., Grellmann W.: Short-Term Stable Crack Propagation through Polyolefin Single and Bilayered Structures - Influence of Welding, Composition and Direction of Crack Propagation. Solid State Phenom. 258 (2017) 538-5412013

Lach R., Hutař P., Veselý P., Nezbedová E., Knésl Z., Koch T., Bierögel C., Grellmann W.: Assessment with indentation techniques of the local mechanical behavior of joints in polymer parts. Polimery 58 (2013) 900-9052012

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack propagation in a welded polyolefin pipe. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 148-157

Hutař P., Zouhar M., Nezbedová E., Sadílek J., Žídek J., Náhlík L., Knésl Z.: Constraint effect on the slow crack growth in polyethylene. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 118-126

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack growth modeling in a specimen with polymer weld. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 158-1612011

Lach R., Hutař P., Veselý P., Nezbedová E., Knésl Z., Grellmann W.: Structural Changes, Evolution of Damage Parameters and Crack Propagation Behaviour in Welded Plastic Pipes. Key Eng. Mater. 465 (2011) 427-430

Zouhar M., Vallet L., Hutař P., Náhlík L.: Life time estimation of the multilayer plastic pipes. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 33-36

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 203-210

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L.: Crack Behavior in a Welded Polyolefin Pipe. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 263-270

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Pinter G., Frank A., Mitev I.: A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes. Eng. Fract. Mech. 78 (2011) 3049-3058

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Damage of multilayer polymer materials under creep loading. Key Eng. Mater. 465 (2011) 153-156

Ševčík M., Knésl Z., Hutař P., Náhlík L.: The Effect of Polymer Pipe Weld Geometry on Creep Lifetime. Key Eng. Mater. 465 (2011) 175-178