Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Simultánní difúze dusíku a uhlíku ve svarových spojích ocelí

Číslo projektu106/94/0308
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1993-12-31 - 1996-12-30

Anotace
Dosavadní publikované výsledky, týkající se redistribuce intersticiálních prvků ve svarových spojích, se vesměs zabývají redistribucí jednoho prvku, nejčastěji uhlíku. Z hlediska technické praxe i základního výzkumu je důležité získat informace o současné redistribuci dusíku a uhlíku, které jsou neodlučně obsaženy ve svarových spojích ocelí a všech slitin na bázi železa. Podstatou navrhovaného projektu je: 1. Experimentální studium simultánní redistribuce dusíku a uhlíku ve svarových spojích uhlíková ocel/nerezová ocel v teplotním intervalu 500-1100 stupňů C. 2. Kvantitativní vyhodnocení naměřených dat v termínech aktivitních a difúzních koeficientů, které charakterizují simultánní redistribuci uvedených prvků. Definování možností aplikace nových výsledů ve fyzikální metalurgii a v technické praxi.


Nic nebylo nalezeno / nothing found