Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Simulace difúze po hranicích zrn

Číslo projektuOC P3.110
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení1998-12-31 - 2001-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na studium migračních procesů atomů podél hranic zrn v polykrystalických intermetalických sloučeninách na bázi Ni-Al. Záměrem je přispěk k hlubšímu porozumění procesů, které limitují využití těchto materiálů. Cílem projektu je získat kvantitativní údaje o vztazích mezi strukturou hranic, stupněm atomového uspořádání a koncentrace komponent v okolí hranice. Předpokládané výsledky umožní odhad migračních charakteristik po hranicích.


Nic nebylo nalezeno / nothing found