Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturou

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu14-24252S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2013-12-31 - 2016-12-30

Anotace
Při výzkumu kompaktace prášku připravených mechanickým legováním se na pracovištích žadatelů podařilo vytvořit nový typ submikronového kompozitu na bázi tuhého Fe-Al roztoku zpevněného částicemi Al2O3. Kompozit vykazuje výbornou creepovou odolnost i značnou odolnost proti oxidaci a v porovnání s niklovými superslitinami může v řadě aplikací přinést mnohonásobně vyšší užitnou hodnotu v poměru výkon/cena. Při řešení projektu jsou očekávány následující výsledky: 1) nalezení takových podmínek zpracování, při kterých dojde v matrici k rovnoměrné distribuci oxidických částic o vhodné velikosti a vhodném objemovém podílu, 2) experimentálně odzkoušené postupy termomechanického zpracování materiálu vedoucí k dostatečnému zhrubnutí zrna a tím k získání nejvyšší hodnoty creepové odolnosti, 3) detailní popis vlastností kompozitu během vysokoteplotního tváření. Výsledkem řešení projektu bude optimalizovaný žárupevný "low cost" kompozit odolný proti oxidaci, určený pro komponenty pracující při dlouhodobém mechanickém zatížení za velmi vysokých teplot.


2016

Mašek B., Khalaj O., Nový Z., Kubina T., Jirková H., Svoboda J., Štádler C.: Behaviour of new ODS alloys under single and multiple deformation. Mater. Technol. 50 (2016) 891-898

Riedl H., Svoboda J.: A model for strain hardening, recovery, recrystallization and grain growth with applications to forming processes of nickel base alloys. Mater. Sci. Eng. A 665 (2016) 175-183

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: A thermokinetic model for Mg-Si couple formation in Al-Mg-Si alloys. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 24 (2016) 1-16

Fischer F., Svoboda J., Antretter T., Kozeschnik E.: Stress relaxation by power-law creep during growth of a misfitting precipitate. Int. J. Solids Struct. 96 (2016) 74-802015

Svoboda J., Shan Y., Fischer F.: A new self-consistent model for thermodynamics of binary solutions. Scr. Mater. 108 (2015) 27-30

Ženíšek J., Kozeschnik E., Svoboda J., Fischer F.: Modelling the role of compositional fluctuations in nucleation kinetics. Acta Mater. 91 (2015) 365-376

Khalaj O., Mašek B., Jirková H., Ronešová A., Svoboda J.: Investigation on new creep-and oxidation-resistant materials. Mater. Sci. Technol. 49 (2015) 645-651

Fischer F., Svoboda J.: Stress, deformation and diffusion interactions in solids - A simulation study. J. Mech. Phys. Solids 78 (2015) 427-442

Fischer F., Svoboda J., Antretter T., Kozeschnik E.: Relaxation of a precipitate misfit stress state by creep in the matrix. Int. J. Plast. 64 (2015) 164-1762014

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Determination of depths of multiple traps for interstitials and their influence on diffusion kinetics. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 065015

Svoboda J., Fischer F.: Generalization of the Lifshitz-Slyozov-Wagner coarsening theory to non-dilute multi-component systems. Acta Mater. 79 (2014) 304-314

Svoboda J., Stopka J., Fischer F.: Two-dimensional simulation of reactive diffusion in binary systems. Comp. Mater. Sci. 95 (2014) 309-315