Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Příčiny a mechanismus degradace slitin cínu s nízkým obsahem legujících prvků

ŘešitelMgr. Martin Friák, Ph.D.
Číslo projektu22-05801S
Interní číslo projektu322030
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2022-01-01 - 2025-12-31

Anotace
Cín byl historicky hojně používaný materiál a dodnes nachází uplatnění např. při pájení díky své nízké teplotě tání. Se snížením obsahu Pb v pájkách nabyl znovu na důležitosti problém fázové transformace beta-Sn na alfa-Sn, známé také jako cínový mor (rozpad kovového Sn na nesoudržný prášek). Publikovaná data týkající se tohoto fázového přechodu si bohužel protiřečí ohledně mechanismu transformace, vlivu legujících prvků i aspektů tzv. očkování (vtlačení alfa-Sn do podchlazené beta-Sn). V navrženém projektu bude využito experimentů ve spojení s kvantově-mechanickými výpočty na atomární úrovni k detailnímu prozkoumání mechanismu transformace beta-Sn na alfa-Sn, změn vyvolaných nejběžnějšími legurami (Cu, Ag a Pb) a vlivu síly při očkování. Zkoumány budou jak modelové slitiny Sn s vybranými legurami vystavené různému tepelnému zpracování (umělému stárnutí), tak historické slitiny (např. píšťaly varhan) po přirozeném stárnutí. Získané výsledky pomohou popsat vliv legur na transformaci Sn a také precipitaci minoritních fází, která je dosud přehlíženým mechanismem degradace Sn slitin.


2024

Michalcová A., Msallamová Š., Fink D., Kubasek J., Friák M.: The microscopic study of the evolution of the phase transformation in the tin after the indentation of an inoculator. Manufact. Technol. 24 (2024) 83-86

Friák M., Čípek P., Pavlů J., Zobač O., Roupcová P., Miháliková I., Holec D., Msallamová Š., Michalcová A.: Structure-property relations in Pb-supersaturated metastable Sn-rich Pb-Sn alloys. Metall. Mater. Trans. A 55 (2024) 1867-18772022

Friák M., Masničák N., Schneeweiss O., Roupcová P., Michalcová A., Msallamová Š., Šob M.: Multi-methodological study of temperature trends in Mössbauer effect in Sn. Comp. Mater. Sci. 215 (2022) 111780