Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformace

ŘešitelRNDr. Luboš Kloc, CSc.
Číslo projektuIAA200410701
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Klasické creepové experimenty pracují bežně s deformacemi řádu jednotek až desítek procent, a tyto deformace jsou spojeny s vývojem dislokační struktury směrem k dynamicky rovnovážnému stavu, charakterizujícímu stacionární creep s víceméně konstantní rychlostí deformace. Prestože creepové krivky zaznamenané při velmi malých deformacích se formálně svým tvarem podobají křivkám zaznamenaným pri "klasických" experimentech, mechanismus transitního "primárního" stadia musí mít odlišnou podstatu. Dosažené deformace jsou príliš malé a nedostacují pro zásadní přestavbu dislokacní struktury. Tento jev nebyl dosud uspokojive vysvetlen, a rovnež rozsah experimentálních poznatků je zatím zcela nedostatecný. Predkládaný projekt si klade za cíl zejména shromáždit experimentální údaje o parametrech tranzitních jevu za uvedených podmínek u široké škály vysokoteplotních materiálu a vyvodit obecné závery o mechanismech pusobících pri
velmi pomalé creepové deformaci.


Nic nebylo nalezeno / nothing found