Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu17-01589S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2016-12-31 - 2019-12-30

Anotace
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu pravděpodobnosti poruchy prvků nosných ocelových konstrukcí namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény únavového poškození ocelových prvků budou zkoumány cestou experimentů a simulací na počítači. Bude provedena analýza existujících počítačových modelů. Budou vyvinuty a efektivně implementovány nové počítačové modely a numerické metody řešení spolehlivosti ocelových konstrukcí v čase. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.


2021

Klusák J., Horník V., Lesiuk G., Seitl S.: Comparison of high- and low-frequency fatigue properties of structural steels S355J0 and S355J2. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 44 (2021) 3202-32132020

Seitl S., Pokorný P., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Kunz L.: Comparison of fatigue crack propagation behaviour in two steel grades S235, S355 and a steel from old crane way. MATEC Web Conf. 310 (2020) 34

Miarka P., Cruces A., Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Lopez-Crespo P.: Influence of the constraint effect on the fatigue crack growth rate in S355 J2 steel using digital image correlation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 43 (2020) 1703-1718

Lehner P., Pařenica P., Krejsa M., Křivý V., Brožovský J., Seitl S., Kala Z.: The general procedure of numerical analysis related to a fatigue damage on the cyclically loaded construction. MATEC Web Conf. 310 (2020) 162019

Kala Z., Omishore A., Seitl S., Krejsa M., Kala J.: Identification of variation coefficient of equivalent stress range of steel girders with cracks. Int. J. Mechanics 13 (2019) 69-78

Seitl S., Miarka P., Růžička V., Malíková (Šestáková) L., Cruces A., Lopez-Crespo P.: Approximation of the crack-tip field in fatigue cracks in bridge steel specimens: DIC analysis of different constraint levels. Frattura ed Integrita Strutturale 49 (2019) 97-106

Krepl O., Klusák J.: Multi-parameter failure assessment of a bi-material V-notch-Crack initiation from a free-edge singularity. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 233-241

Klusák J., Seitl S.: Very high cycle fatigue tests of high strength steels S355 J0 and S355 J2. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 576-581

Krejsa M., Koktan J., Janas P., Brožovský J., Seitl S., Kala Z., Krejsa V.: Parallelization in DOProC method and its using in probabilistic modelling of fatigue problems. AIP Conference Proceedings 2116 (2019) 120007

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Kunz L.: COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF OLD STEEL FROM TRUSS CRANE RUNWAY WITH S235 AND S355 GRADES. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 19 (2019) 56-60

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Klusák J.: Influence of corrosion on fatigue behaviour of old crane runway steel. J. Strain Anal. for Engin. Design 54 (2019) 416-423

Klusák J., Krepl O., Profant T.: An easy and engineering stability criterion of general singular stress concentrators. Theor. Appl. Fract. Mech. 104 (2019) 1023412018

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Kala Z., Krejsa M., Blasón Gonzáles S., Canteli A.: Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software. Procedia Struct. Integr. 13 (2018) 1494-1501

Seitl S., Miarka P., Merta I., Keršner Z.: Numerical Stress Analysis of the Biaxial Tension-Compression Wedge-Splitting Test in Vicinity of the Crack Tip. Key Eng. Mater. 784 (2018) 85-90

Seitl S., Miarka P., Pokorný P., Fintová S., Klusák J.: Influence of Micro-Structure on the Fatigue Crack Propagation in Bridge Steel. Proceedings 2 (2018) 1-6

Seitl S., Miarka P., Kala Z.: Geometry functions for edge cracks in steel bridge under three- and four- point bending with various span. Trans. VSB TU Ostrava Ser. 18 (2018) 44-49

Krejsa M., Brožovský J., Lehner P., Seitl S., Kala Z.: Stochastic analysis for short edge cracks under selected loads. AIP Conference Proceedings 1978 (2018) 150006-1-150006-4

Seitl S., Miarka P., Klusák J., Fintová S., Kunz L.: Comparison of the Fatigue Crack Propagation Rates in S355 J0 and S355 J2 Steel Grades. Key Eng. Mater. 784 (2018) 91-96

Seitl S., Malíková (Šestáková) L., Růžička V., Moreno B., Lopez-Crespo P.: Williams' expansion-based approximation of the displacement field in an Al 2024 compact tension specimen reconstructed from optical measurements. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 41 (2018) 2187-2196