Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Odhad únavového poškození tenkostěnných struktur

Řešiteldoc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektu101/09/0867
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2011-12-30

Anotace
Tenkostěnné součásti jsou důležitou částí významných konstrukčních celků v letectví, lodním průmyslu, porubních systémech a dalších. Je tedy nutné přenášet experimentální data z normalizovaných vzorků na tyto konstrukce a predikovat jejich životnost. V některých případech je třeba naopak z malých a tenkých vzorků přenést experimentální data na velké strukturální celky. V obou případech je nutno vytvořit proceduru, která spolehlivý přenos experimentálních dat zajistí. Vývoj této metody je hlavním cílem tohoto projektu, na základě numerických metod bude zahrnut vliv významných efektů ovlivňujících šíření trhliny v tenkostěnných součástech do popisu únavového poškození. Vyvinutá metodologie bude experimentálně ověřena na materiálech vyvíjených pro fúzní reaktor DEMO (Eurofer 97 a feritické ODS oceli).


2012

Ševčík M., Hutař P., Zouhar M., Náhlík L.: Numerical estimation of the fatigue crack front shape for a specimen with finite thickness. Int. J. Fatigue 39 (2012) 75-80

Hutař P., Ševčík M., Náhlík L., Knésl Z.: Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 178-1812011

Kruml T., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part I. Nucleation and small crack growth kinetics. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 2-6

Kruml T., Hutař P., Náhlík L., Seitl S., Polák J.: Fatigue cracks in Eurofer 97 steel: Part II. Comparison of small and long fatigue crack growth. J. Nucl. Mater. 412 (2011) 7-12

Seitl S., Fernández-Zúniga D., Fernández-Canteli A.: Using a tensor model for analyzing some aspects of mode-II loading. Appl. Comput. Mech. 5 (2011) 55-66

Hutař P., Náhlík L., Ševčík M., Seitl S., Kruml T., Polák J.: Fatigue crack propagation rate in EUROFER 97 estimated using small specimens. Key Eng. Mater. 452-453 (2011) 325-328