Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Odhad únavové životnosti a zbytkové únavové životnosti na základě kinetiky růstu krátkých únavových trhlin

Řešitelprof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr. h. c.
Číslo projektu106/02/0584
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2001-12-31 - 2004-12-30

Anotace
Cílem projektu je navrhnout nové metody predikce únavové životnosti. Bude proto studována kinetika krátkých trhlin ve vybraných materiálech a při definovaných podmínkách zatěžování abychom mohli kvantitativně popsat růst krátkých trhlin. Kinetika růstu únavových trhlin bude studována od jejich iniciace až do vzniku makrotrhliny na vzorcích namáhaných různými amplitudami napětí a plastické deformace. Bude též vzat v úvahu vliv povrchových defektů (inkluzí, pórů atd.). Budou určeny parametry charakterizující rychlost šíření trhlin a budou použity k návrhu nových metod určení únavové a zbytkové únavové životnosti. Zároveň budou určeny křivky životnosti (Mansonovy-Coffinovy a Wöhlerovy křivky) a k ověření navrhované metody budou výsledky predikce srovnány s reálnou životností.


2005

Polák J.: Plastic strain-controlled short crack growth and fatigue life. Int. J. Fatigue 27 (2005) 1192-2001

Polák J.: Cyclic plastic response and fatigue life of duplex and superduplex stainless steel. Kovové materiály 43 (2005) 280-2892003

Polák J., Man J., Obrtlík K.: AFM evidence of surface relief formation and models of fatigue crack nucleation. Int. J. Fatigue 25 (2003) 1027-1036