Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Odezva a porušení křehkých materiálů při rázovém zatěžování

Spoluřešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGA106/05/0495
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2004-12-31 - 2007-12-30

Anotace
Vývoj nových keramik a kompozitů s keramickou matricí a spolehlivost metod hodnocení jejich lomové odolnosti dospěly do stadia, kdy se v řadě konstrukčních aplikací tyto materiály, doposud pro svoji vysokou křehkost nepřijatelné, postupně a výhodněuplatň ují. Znalost jejich chování při dynamickém zatěžování představuje aplikačně zajímavou oblast, přitom mj. pro svou metodickou složitost málo probádanou. Řešením projektu budou vytvořeny dosud chybějící metodické postupy pro srovnatelné areprodukovatelné t estování lomové houževnatosti křehkých materiálů při zatěžování rychlostí až 5 m/s. Sledováním základních fyzikálních procesů při dynamickém zatěžování budou získány poznatky o funkčnosti chevronového vrubu u ohybových zkušebníchvzorků, vlivu rychlosti z atěžování na subkritický růst trhliny a dynamiku jejího šíření. Na monolitické keramice budou navíc hodnoceny statistické aspekty, včetně vlivu geometrie vzorků a vrubů. V případě kompozitu s keramickou matricí bude mimo to ...


Nic nebylo nalezeno / nothing found