Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitin

Řešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektuP107/11/2065
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2013-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na přípravu kompozitního materiálu, tvořeného ochrannou difúzní vrstvou na povrchu lité niklové superslitiny Inconel 713LC, pro použití za vysokých teplot v prostředí oxidační a korozní atmosféry za působení proměnného napětí. Bude navržena optimální technologie nanášení vrstev na bázi hliníku a také na bázi hliníku v modifikaci s křemíkem a případně s chrómem v prostředí obsahujícím hliník a jeho sloučeniny. Bude specifikován teplotní režim nanášení a příprava povrchu substrátu. Řešením projektu budou získány nové komplexní poznatky o vlivu parametrů přípravy difúzních vrstev na jejich chemické a fázové složení, na jejich strukturu a mechanické vlastnosti. Analýza chování vrstev při teplotní expozici odhalí probíhající změny ve struktuře a v přítomných fázích. Studium cyklického namáhání a cyklického namáhání s prodlevami za vysoké teploty v oxidační atmosféře umožní zodpovědět otázky o vlivu vrstev na únavovou životnost a na životnost při interakci únavy a creepu a přispěje k identifikaci působících mechanismů vedoucích k poškození kompozitu.


2014

Obrtlík K., Hutařová S., Čelko L., Juliš M., Podrábský T., Šulák I.: Effect of thermal barrier coating on low cycle fatigue behavior of cast Inconel 713LC at 900 °C. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 848-853

Šmíd M., Obrtlík K.: Surface relief evolution in IN792-5A nickel base superalloy under high temperature fatigue straining with hold times. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 429-4322013

Polák J., Obrtlík K., Petrenec M., Man J., Kruml T.: Mechanisms of high temperature damage in elastoplastic cyclic loading of nickel superalloys and TiAl intermetallics. Procedia Eng. 55 (2013) 114-1222012

Obrtlík K., Pospíšilová S., Juliš M., Podrábský T., Polák J.: Fatigue behavior of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 °C. Int. J. Fatigue 41 (2012) 101-1062011

Juliš M., Kusmič D., Pospíšilová S., Průša S., Obrtlík K., Dluhoš J., Podrábský T.: Study of surface relief evolution in cyclically strained superalloy IN738LC using advanced experimental techniques. Chem. Listy 105 (2011) 814-815

Obrtlík K., Pospíšilová S., Juliš M., Podrábský T., Polák J.: Effect of Al and Al-Si diffusion coating on the low cycle fatigue behavior of Inconel 713LC. Procedia Eng. 10 (2011) 1360-1365

Pospíšilová S., Obrtlík K., Juliš M., Podrábský T.: Initiation and growth of fatigue cracks in Inconel 713LC with Al coating at 800 C. Chem. Listy 105 (2011) s840-s841