Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti

ŘešitelIng. Petr Dymáček, Ph.D.
Číslo projektuIAA 200410801
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení2007-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Protlačovací zkoušky na miniaturních discích se jeví jako jedna z nadějných metod pro stanovení zbytkové nebo alespoň zaručené životnosti provozovaných součástí energetických a tepelných zařízení. Předběžné výsledky také ukazují, že tyto zkoušky představují vhodný nástroj pro získání lokálních creepových vlastností zejména při provozních teplotách. V současné době používané vztahy mezi konvenčními a protlačovacími zkouškami jsou převážně empirické. Cílem projektu je použití metody konečných prvků (MKP) k ověření aplikace protlačovacích zkoušek pro posouzení creepové odolnosti a zbytkové či zaručené životnosti pokročilých ocelí P91 a P92. Pro numerické analýzy bude použito několik typů konstitutivních creepových modelů a bude vybrán optimální z nich. Bude ověřeno modelování poškození ve vytvořeném MKP modelu. Pomocí numerických simulací by měly být získané empirické vztahy ověřeny a stanoveny nejvhodnější extrapolační techniky pro spolehlivý odhad dlouhodobých creepových vlastností.