Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie (GEFSEM)

Řešiteldoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Číslo projektuFW01010183
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2020-04-01 - 2023-03-31

Anotace
Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti a komerčního potenciálu produktu LiteScope společnosti NenoVision na mezinárodním trhu pomocí nové generace zařízení a příslušenství. Inovace se zaměří na 4 oblasti, které tvoří dílčí cíle projektu: - upgrade hardwaru - nové moduly umožňující rotaci, chlazení, vyhřívání vzorků a zakládání sond přes tzv. Load-Lock elektronových mikroskopů, - softwarový vývoj metod a procedur pro zpracování a analýzy obrazu pořízených technikami víceúrovňové korelativní analýzy, - vývoj aplikací a příkladů použití korelativních technik kombinující AFM/SEM a využívajících nově vyvinuté hardwarové i softwarové moduly, - posílení spolupráce mezi NenoVision a partnery z akademické sféry s cílem efektivního transferu zkušeností, know-how a high-tech technologií.