Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemi

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektuP204-10-1784
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2009-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Třísložkové systémy hrají důležitou roli v mnoha technologických aplikacích. Řada vrstev intermetalických fází může vzniknout v místě původního rozhraní difúzního páru s rozdílným chemickým složením na obou stranách. Vzájemná difúze je zodpovědným mechanismem za tzv. Kirkendallův jev. Mechanismus rozštěpení Kirkendallovy roviny byl studován experimentálně i teoreticky v řadě prací. Onsagerův princip maximální disipace byl užit k odvození evolučních rovnic pro pozice mezifázových rozhraní a Kirkendallových rovin. Vyvinutý model umožňuje detailní studium rozštěpení Kirkendallových rovin. Model je též rozšířen z dvousložkových systémů na mnohasložkové systémy.


2013

Fischer F., Svoboda J., Kozeschnik E.: Interstitial Diffusion in Systems with Multiple Sorts of Traps. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21 (2013) 025008

Svoboda J., Fischer F., Schillinger W.: Formation of Multiple Stoichiometric Phases in Binary Systems by Combined Bulk and Grain Boundary Diffusion - Experiments and Model. Acta Mater. 61 (2013) 32-392012

Svoboda J., Fischer F., Uhlar R.: Modeling the Role of Sources and Sinks for Vacancies on the Kinetics of Diffusive Phase Transformation in Binary Systems with Several Stoichiometric Phases. Philos. Mag. Lett. 92 (2012) 67-76

Svoboda J., Fischer F.: Modelling for hydrogen diffusion in metals with traps revisited. Acta Mater. 60 (2012) 1211-12202011

Fischer F., Svoboda J.: Chemically and Mechanically Driven Creep Due to Generation and Annihilation of Vacancies with Non-ideal Sources and Sinks. Int. J. Plast. 27 (2011) 1384-1390

Ulrich C., Hashibon A., Svoboda J., Elsässer C., Helm D., Riedl H.: Diffusion kinetics in aluminium-gold bond contacts from first-principles density functional calculations. Acta Mater. 59 (2011) 7634-7644

Svoboda J., Fischer F.: Modelling of the influence of the vacancy source and sink activity and the stress state on diffusion in crystalline solids. Acta Mater. 59 (2011) 1212-1219