Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikrostruktura slitin na bázi Fe-Al

Číslo projektu7AMB12SK009
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt Mobility
Doba řešení2011-12-31 - 2013-12-30

Anotace
V předkládaném projektu je navrhováno systematické studium slitin na bázi Fe-Al v širokém rozmezí koncentrací Al, a to jak tradičních hrubozrnných materiálů s velikostí zrn řádově několik mikronů, tak také nanokrystalických, případně amorfních materiálů. Materiály pro toto studium budou připravovány metodou obloukového taveni nebo metodou rychlého ochlazení taveniny. Zkoumána bude především mikrostruktura, zejména chování vakancí a jejich vliv na fyzikální a mechanické vlastnosti slitin na bázi Fe-Al v závislosti na složení a podmínkách přípravy materiálů a na jeho dalším tepelném zpracování. K získání potřebných dat budou sloužit především pozitronová anihilační spektroskopie (PAS) a Mössbaeurova spektrometrie (MöS). Cílem je získat komplexní a původní informace o mikrostruktuře slitin na bázi Fe-Al a dalších charakteristikách těchto materiálů, a to kombinací PAS a MöS s celou řadou dalších komplementárních technik dostupných na všech třech pracovištích integrovaných do společného projektu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found