Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot

ŘešitelRNDr. Karel Milička, DrSc.
Číslo projektuGA106/03/0843
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2002-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Nové materiály jsou velmi důležité pro průmysl, jak z ekonomických tak i ekologických důvodů. Lehké materiály na basi slitin a kompozitů hliníku a hořčíku mají zvláštní význam v mnoha aplikacích, zejména v automobilovém průmyslu. Použití těchto materiálu má však svá omezení protože jejich mechanické vlastnosti se rychle zhoršují při vyšších teplotách. Detailní znalosti vysokoteplotních deformačních mechanizmů jsou klíčovou otázkou pro další vývoj těchto moderních materiálů. Informace, které jsou obvykle získávány z konvenčních deformačních testů, nejsou jednoduše interpretovatelné a nemohou být užity pro poznání procesů vedoucích k odporu materiálů proti plastické deformaci. Podle autorů tohoto projektu, hlubší poznání mikroprocesů plastické deformace v lehkých slitinách a kompozitech vyžaduje komplexní přístup, založený na použití nekonvenčních technik, které odrážejí odezvu těchto materiálů na různé způsoby namáhání. Komplexní analýza této odezvy a její vzájemné vztahy mohou vést k objasnění minimálně některých strukturních parametrů určujících deformační vlastnosti uvažovaných materiálů. Předkládaný projekt by měl provést takovou analýzu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found