Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Mikromechanika křehkého lomu a statistické modely

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuIAA2041003
AgenturaGrantová agentura Akademie věd České republiky
Doba řešení1999-12-31 - 2004-12-30

Anotace
U vybraných ocelí a keramik bude sledováno jejich chování při iniciaci křehkého porušení. Budou stanoveny parametry charakterizující lokální odolnost materiálu proti křehkému lomu (Weibullovo napětí, parametr rozptylu). S jejich pomocí, resp. s pomocí statistických modelů, které jsou předmětem řešení projektu, bude definováno pravděpodobnostní rozdělení poškození a studována vazba na reálné fyzikální procesy řídící porušování. Po ověření (ne)závislosti lokální distribuce poškození na geometrii tělesa se tato charakteristika může stát základem tzv. "toughness scaling" modelů. Práce teoretické, experimentální a výpočtové povahy jsou rozděleny do tří etap - vývoj statistického modelu, jeho testování na ocelích s tranzitním chováním, úprava přístupu a modelu pro účely hodnocení lomové houževnatosti keramik a kompozitů s keramickou matricí. Řešením projektu budou získány původní poznatky v oblasti fyziky a mikromechaniky porušení a dvouparametrové lomové mechaniky.


Nic nebylo nalezeno / nothing found